Taalonderwijs


SchoolbordDit is het derde artikel over onze taal, het taalonderwijs in Nederland en het leren van een taal in het algemeen. Want het staat als een paal boven water: taalonderwijs is en blijft nodig.

Toch zijn er geluiden, dat bij bepaalde opleidingen, zoals bij de Politie, de taaltoets maar moet verdwijnen om bijvoorbeeld allochtone kandidaten betere kansen te bieden zich aan te sluiten bij het korps.

Drempelverlaging

Een nobel voorstel om de drempel te verlagen, maar het is de vraag of het verstandig is. Zo vinden ook diverse partijen in de Tweede Kamer, waar een verhitte discussie is ontstaan omtrent het voorstel van korpschef Gerard Bouman.

Docent Nederlandse politieacademieTaaltoets

Bouman nuanceert in een ander artikel zijn standpunt gelukkig: aan het eind van hun opleiding moeten alle kandidaten van de Politieschool kunnen voldoen aan de taaltoets. Hij legt zijn goede bedoelingen uit op de website van Politie.nl en weerlegt de beweringen uit de artikelen van de media.

Ophef

De korpschef verbaast zich over de ophef, die zijn voorstel heeft veroorzaakt in de Tweede Kamer. Hij verklaart zich nader op Politie.nl: “Als iemand die bij de politie solliciteert over de juiste kwalificaties beschikt, maar kampt met een taalachterstand, krijgt deze sollicitant de gelegenheid om tijdens de opleiding de taalvaardigheid op het gewenste niveau te brengen. Aan het einde van het opleidingstraject beoordelen wij via een extra taaltoets of de betreffende student alsnog voldoet aan de gestelde taalnormen. Als dit niet het geval blijkt te zijn, kan de student niet worden aangesteld.”

Taalachterstand

Taalachterstand is volgens Bouman geen exclusief probleem voor allochtonen: “Sterker nog, ik ken meer dan genoeg allochtone Nederlanders met een taalbeheersing waar autochtonen een voorbeeld aan kunnen nemen. Mijn voorstel – om indien nodig – een extra, definitieve taaltoets te houden aan het einde van de opleiding is van toepassing op iedereen die solliciteert bij de politie, ongeacht etnische achtergrond. Je kunt hooguit stellen, dat de kans op een taalachterstand onder allochtone Nederlanders wellicht hoger is. Als wij met deze maatregel voor deze groep een drempel kunnen wegnemen, draagt dat bij aan het realiseren van mijn streven naar substantieel meer allochtone politiemensen. Op welke manier dan ook, dat streven handhaaf ik.”

Gemeenten

Taalonderwijs is een actueel onderwerp. Onlangs overwoog staatssecretaris Dekker van Onderwijs  20 miljoen euro bij de vier grote steden weg te halen en dat geld voor het wegwerken van taalachterstand bij kinderen te verdelen over kleinere gemeenten. De onderwijswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag stuurden bij wijze van protest een brandbrief naar het kabinet tegen het plan van staatssecretaris Dekker.

“We willen de resultaten die we de afgelopen jaren hebben bereikt, vasthouden. Uw bezuiniging maakt dit onmogelijk”, schrijven ze volgens de Volkskrant.

LezenExtra taalonderwijs

In de gemeente Eindhoven geeft het onderwijs extra aandacht aan taalachterstanden bij peuters en kleuters. Uit het onderzoek via de monitor voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) van 2014 blijkt, dat er in Eindhoven in 5 jaar tijd dubbel zoveel peuters en kleuters met een taalachterstand zijn gesignaleerd en extra taalonderwijs volgen. “Een goede start maken op de basisschool wordt gemakkelijker, als je het Nederlands goed beheerst. Het streven is om kinderen zonder taalachterstand naar groep 3 van de basisschool te laten gaan.” Een slag die de gemeente Eindhoven graag wil slaan.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.